Privacy

Bij het gebruik van uwkm.nl wordt u niet om uw persoonsgegevens gevraagd. Onder bepaalde omstandigheden hebben wij deze gegevens echter wel nodig om de door u gewenste diensten te kunnen leveren. UWKM zal uw gegevens in dat geval conform de wetgeving (APV en ePrivacy Verordening 2018) hanteren. Dit betekent dat deze gegevens uitsluitend voor de aan u gemelde doeleinden kunnen worden gebruikt. Mochten uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking moeten worden gesteld, dan zal dat alleen met uw voorafgaande toestemming gebeuren, tenzij UWKM daartoe wordt verplicht bij wet of rechterlijke uitspraak.

Bij bezoek aan de website uwkm.nl kunnen bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens opgeslagen worden. Dit zal anoniem gebeuren en alleen voor statistische-analysedoeleinden. Deze gegevens worden los van uw persoonsgegevens opgeslagen, waardoor herleiding is uitgesloten. 

Bij het bezoek aan uwkm.nl kan er informatie in de vorm van een cookie op uw computer worden geplaatst. Het doel hiervan is de herkenning van uw IP-adres en het vereenvoudigen van de navigatie op de website. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u in uw browser-instellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ aanvinken. Dit kan leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website.

Door gebruikmaking van uwkm.nl gaat u ermee akkoord dat u met het hanteren van de over u verzamelde gegevens op de omschreven wijze en met de weergegeven doeleinden akkoord gaat. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van de websites waarnaar via uwkm.nl wordt verwezen. UWKM heeft geen invloed op de inachtneming van de voorschriften betreffende gegevensbescherming en beveiliging door derden.