earth-globeDisclaimer

Met het gebruik van de website uwkm.nl aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Op deze voorwaarden en op het gebruik van uwkm.nl is Nederlands recht van toepassing.

De inhoud van uwkm.nl wordt om niet ter beschikking gesteld en dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. UWKM is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan wegens de niet-beschikbaarheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website. Typefouten en/of prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. UWKM is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar via uwkm.nl wordt verwezen.

Voor zover niet anders is aangeduid, komen alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen en audiovisuele materialen) toe aan UWKM. Deze rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende is het niet toegestaan deze website en de daarin opgenomen inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met uitzondering van persoonlijk (niet-zakelijk) gebruik.