earth-globe


Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe UWKM omgaat met de gegevens van (klanten van) onze klanten, voor welke periode wij de gegevens bewaren en hoe u deze informatie kunt inzien, laten wijzigen en/of laten verwijderen.

Verantwoordelijk voor de omgang met gegevens is UWKM/Highbeat BV, Koningsbergenstraat 4 te Deventer, geregistreerd bij de KvK onder nummer 08167443. Mocht u vragen hebben over deze informatie of over onze omgang met gegevens, dan kunt u die stellen per e-mail via info@uwkm.nl of per telefoon 0570 795376.

Persoonsgegevens

Voor het goed kunnen laten functioneren van onze klanten-applicaties heeft UWKM als websitebouwer toegang tot nagenoeg alle gegevens die onze klanten van hun klanten via hun website verzamelen. Doelen van onze omgang met de gegevens zijn onder meer:
  • Een ongestoorde werking van websites
  • Het beschermen van websites tegen hack-pogingen
  • Het dagelijks maken van back ups en het kunnen terugplaatsen na verstoringen
  • Het registreren van bezoekersgedrag om de online dienstverlening te helpen verbeteren.

Hosting

UWKM verzorgt voor een groot deel van zijn klanten de hosting, die uitbesteed wordt bij gerenommeerde partijen als TransIP en Vimexx. Met deze hostingspartijen heeft UWKM een verwerkersovereenkomst afgesloten, die voor onze klanten van toepassing is.

Bewaartermijn

Vanwege het belang van back-ups blijven gegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Bij het moeten terugzetten van een eerdere versie, zullen verwijderde gegevens tussen de laatste en deze versie onvermijdelijk weer zichtbaar worden. Klanten dienen zich hiervan bewust te zijn. Op specifieke aanwijzing kunnen wij deze uiteraard weer verwijderen.

Beveiliging en inzage

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de klanten van onze klanten. De toegang tot de websites en opgeslagen gegevens is goed beveiligd en alleen geautoriseerde personen binnen UWKM kunnen bij deze informatie. Gebruikers hebben altijd het recht op inzage, rectificatie of wissen van de eigen persoonsgegevens. Hiervoor kan men contact opnemen met primair de website-eigenaar of anders met UWKM via info@uwkm.nl.

Klantgegevens

Van onze klanten bewaren wij voor zakelijke doeleinden op persoons- en bedrijfsniveau minimaal: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres en IP-adres.

UWKM website en cookies

Bij het gebruik van www.uwkm.nl is het niet nodig om uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik maakt van het contactformulier op de site, wordt gevraagd naar uw naam en email-adres. Dit is nodig om desgewenst contact met u te kunnen opnemen. Deze gegevens worden voor geen ander doel gebruikt.

Bij bezoek aan onze website worden om organisatorische en technische redenen bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens opgeslagen. Deze gegevens zijn anoniem en worden alleen voor statistische doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden los van uw persoonsgegevens opgeslagen, waardoor herleiding is uitgesloten. Bij het bezoek aan www.uwkm.nl bestaat de mogelijkheid dat er informatie in de vorm van een cookie op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Het doel hiervan is de herkenning van uw IP-adres en het vereenvoudigen van de navigatie op de website. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u in uw browser-instellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ aanvinken. Dit kan echter wel leiden tot een beperking in de functionaliteit van de website.

Door gebruikmaking van www.uwkm.nl verklaart u dat u met het verwerken van de over u verzamelde gegevens qua wijze en doelstelling akkoord gaat. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van de websites waarnaar via www.uwkm.nl wordt verwezen. UWKM heeft geen invloed op de inachtneming van de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming en beveiliging door derden.

Beschermingsvisie

UWKM heeft het liefst zo min mogelijk gegevens van zijn klanten. Toch is onze toegang tot veel gegevens noodzakelijk om ons werk als websitebouwer goed te kunnen doen. Wij gaan daarom zorgvuldig met deze gegevens om en zorgen ervoor dat de privacy maximaal gewaarborgd is:
  • Persoonlijke gegevens beschermen we alsof die van onszelf zijn.
  • Persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
  • Gegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
  • Persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.
  • UWKM bouwt niet meer in het relatief onveilige en trage PHP, maar  alleen in state-of-the-art Django Python, zoals dat wereldwijd wordt gebruikt voor en door kritische, toonaangevende klanten.


Deventer, 3 mei 2018